dissabte, 3 de setembre del 2011

En cada ull portem, potser, un hemisferi, 
tristament dibuixat, en línies de sang, 
o potser, ben mirat, en línies d'espant
 i el lloc on no poguérem arribar quan nasquérem 
per això, perquè vàrem nàixer possiblement.