dissabte, 21 de març del 2009

Jà fem tard per un "impeachment" però d'alguna manera ho haurien de pagar.

Neil Young - LITP