dilluns, 29 de juny del 2009

Segons com encara és mes perillos portar el tatuatge a l'anima (VAST)