dimecres, 4 de novembre del 2009

volem bisbes catalans?BISBAT DE GIRONA

NOTA A TENIR PRESENT EN LA PETICIÓ DE DEPENDÈNCIES PARROQUIALS PER A REALITZAR LA CONSULTA SOBRE LA SOBIRANIA

Avui dia vivim en llibertat democràtica i les diverses opcions es poden exposar en diferents llocs i de maneres variades.
En relació amb la petició de realitzar “la consulta sobre la sobirania”, promoguda per diverses associacions populars o polítiques amb suport municipal no oficial, en dependències de les parròquies, el Bisbat de Girona ofereix als rectors i encarregats d’esglésies les consideracions següents a tenir presents:
* Cal respectar el dret d’alguns ciutadans de preguntar a altres conciutadans sobre les qüestions que s’escaiguin, mentre s’ajustin a la legislació vigent a Catalunya.
* Ens adonem que una “consulta”, com la que es planteja en aquest moments, porta o pot portar una divisió de la mateixa comunitat parroquial, i del mateix poble, sigui per la pregunta a respondre, sigui per l’oportunitat, sigui pel lloc on es realitza.
* Per això considerem que no s’han de realitzar ni les reunions preparatòries ni la consulta posterior, en cap dels locals o dependències parroquials.
* Els promotors han de respectar la llibertat, i sobretot la identitat de la nostra Església, i alhora l’opinió, manifesta o no, dels membres de les nostres parròquies que és prou variada.
* És així –ens sembla– com millor servim, com a Església diocesana, la Catalunya del present i del futur.
Girona, 26 d’octubre de 2009

El bisbe Francesc i el Consell Episcopal