dimarts, 17 de febrer de 2009

anomenant-se Christian- Perez qui s'ha de pensar qye es un Jihaddiista