dimarts, 24 de febrer de 2009

Crissi, Cristina Barcelona, del Financial Times (clicar titol)

Spain

Spain faces its worst depression since 1930s, says Victor Mallet